Bolag i EstlandFråga offert

1Office i Estland erbjuder tjänster relaterade till att starta företag i Estland samt till lagerbolag. Det skapade lagerbolaget kan registreras på 1Office kontorshotells adress i centrala Tallinn. Här får kunderna tillgång till en engelsktalande revisors expertis för bättre förståelse av det estniska skattesystemet.

STARTA FÖRETAG I ESTLAND

Vi hjälper våra kunder med inrättandet av privata aktiebolag (OÜ). Ett aktiebolag (AS) är en mindre vanlig bolagsform i Estland, vilken används av större företag. Enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är inga vanliga företagstyper för affärsverksamhet i Estland och innebär inga skattemässiga fördelar. För att sätta upp ett OÜ i Estland, måste den fysiska personen tillhandahålla en kopia av sitt pass, och den juridiska personen registreringsbevis ur det utländska bolagsverket på engelska eller en auktoriserad kopia av dess översättning till estniska eller engelska. Vid behov kan vi hjälpa till med den auktoriserad översättningen av företagets registreringsbevis i Estland. I priset för denna tjänst ingår statliga avgifter samt notarieavgifter.

Minsta aktiekapital är 2 500 EUR, vilket måste betalas in på bolagets kontot efter att stiftelseurkunden har avslutats av notarius publicus. En fysisk person kan sätta upp ett bolag utan att betala minimiaktiekapitalet. Bolaget kommer att registreras i det Estniska Bolagsverket inom fem arbetsdagar efter notarieprocessen. Det är enkelt att öppna ett bankkonto för företaget, men en styrelseledamot måste besöka banken efter att företaget har registrerats. Vi rekommenderar därför att köpa ett lagerbolag i Estland.

LAGERBOLAG I ESTLAND

Vid köp av ett lagerbolag i Estland, har aktiekapitalet redan betalats av grundaren. Företag utan aktiekapital finns också tillgängliga för fysiska personer, enligt den estniska aktiebolagslag. Bolaget kommer att registreras på vårt kontorshotells adress i Tallinn. Den nye ägaren kan börja med affärstransaktioner så snart ändringen av styrelsen har registrerats i det bolagsverket eller dessförinnan, utifrån en generalfullmakt.

REGISTRERA FÖRETAGET SOM EN BESKATTNINGSBAR ENHET I ESTLAND

Som regel tar det en vecka att registrera företaget i den estniska Skatte- och Tullmyndighetens register. Ett momsregistreringsnummer är obligatoriskt om omsättningen inom EU är över 16 000 EUR per kalenderår, annars kan fakturering ske utan moms. Omsättningen omfattar inte anslag för grundläggande tillgångar, till exempel försäljning av bolagets bilar eller egendom. Avgifter för att starta ett företag eller för färdiga bolag inkluderar inte skatteregistreringar.

ORGANISERA FÖRVALTNINGEN AV FÖRETAGET

1Office erbjuder juridisk hjälp vid förberedandet av en rad olika kontrakt och dokument, samt vid de byråkratiska förfarandena på estniska offentliga myndigheterna. Läs mer om de juridiska tjänster här.

Priser och frågor

För ytterligare information och för att få ett erbjudande var god och ring +372 631 1118.

Redovisnings anslutningsavgiftper företag45.00 Total645.00Underhåll av företagetEnhetPris €

Engångsavgift Enhet Pris €
Lagerbolag (OÜ) från 650.00
Virtuellt kontor per år 200.00
Redovisning minimipris per år 540.00
Total 1340.00
Ytterligare tjänster Enhet Pris €
Styrelseledamot avtal per st från 150.00
Anställningsavtal per st från 130.00
Arbetsplats i kontorshotell per år 2700.00

Priser är exklusive moms.

Bolag i Estland